Welkom bij haptotherapie Schoutenhoek.

In bijna elke huwelijk of langdurige relatie komen spanningen, ergernissen en twijfels voor. Dat is volkomen normaal en hoeft dus niet te betekenen dat je huwelijk of partnerrelatie slecht is. Integendeel, juist omdat je partner belangrijk voor je is en aan relaties in het moderne leven tegenwoordig ook steeds meer eisen gesteld worden zijn spanningen eigenlijk onvermijdelijk.

Toch kan het gebeuren dat de spanningen en conflicten de relatie teveel gaan beheersen. Er ontstaat een kloof tussen jullie beiden. Het lijkt of er nog wel gepraat wordt maar niet meer geluisterd. Fysiek kun je wel bij elkaar zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat emotioneel verbonden bent. Je kunt je dan erg alleen voelen. Hierbij horen logisch protest emoties/gedrag zoals: irritatie, verwijten, boosheid, kritiek, eisen, wanhoop, verdediging, verliefd worden op een ander etc.

De onmacht, de verwarring, ‘wil ik nog wel met deze persoon verder’, lijkt de kloof alleen maar te vergroten. Een machtsstrijd, een gevoel van winnen of verliezen is dan vaak het gevolg. Er lijkt geen uitweg. Vaak is de ander nog wel belangrijk voor je, maar is de uitweg uit dit doolhof onbekend.